Einherjar eSport

Einherjar eSport

Generasjon Gaming er en hurtigvoksende gruppe. Tall fra 2018 viser at 96% av gutter og 63% av jenter i alderen 9-18 i Norge gamer. Før hadde lidenskapelige gamere som ønsket å dyrke sin interesse kun et valg; å sitte hjemme alene på rommet og spille. Einherjar eSport er for alle ungdom, men spesielt de som har falt utenfor tradisjonell idrett. Einherjar er et tiltak for å skape sosial aktivitet gjennom gaming og fysisk aktivitet. I Einherjar trer gamerne inn i rollen som idrettsutøvere, de får spille på lag og kjenne på sosial aksept for sin interesse. I samarbeid med ledelsen på ungdomsskoler, har Einherjar-modellen blitt utviklet hvor man tar i bruk tomme rom på skolen for å skape aktivitet på fritiden. Prospera skal hjelpe Einherjar eSport med å konkretisere verdien av tilbudet. 

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

Einherjar eSport ble opprettet i 2019, og har frem til nå etablert fritids tilbud på 6 skoler i Stavanger. Einherjar har satt et mål om at alle ungdomsskoler i Stavanger kommune skal ha et Einherjar gaming rom. For å få til en slik skalering, vil Einherjar jobbe aktivt for å etablere samarbeid med flere finansielle samarbeidspartnere. 

Prospera skal utarbeide et prospekt med konseptbeskrivelse som dokumenterer Einherjar eSport sin modell og verdi. Målet for prosjektet er å lage en leveranse som Einherjar eSport kan presentere opp mot fremtidige, potensielle samarbeidspartnere slik at Einherjar modellen kan skaleres til flest mulig skoler i Stavanger kommune og flere ungdom kan få game i trygge og kjente omgivelser.

  • Konkretisering av Einherjar eSport sin modell og tilbud, med fokus på det unike 
  • Synliggjøre verdien og samfunnsnytten av tilbudet
  • Gjennom  en behovsanalyse kartlegge hva som kreves av menneskelige og økonomiske ressurser for å skalere tilbudet
  • Kartlegge hvem  som er potensielle strategiske og finansielle samarbeidspartnere gjennom en  interessentanalyse

Ønsket kompetanse i teamet:
Prosjektleder, samfunnsøkonom/samfunnsvitenskapelig metode, management consulting, kommunikasjon, tekstforfatter, grafisk designer, prosjektmentor

 

Meld din interesse for prosjektet her!

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Stavanger
  • Oppstart: Mars
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats. Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet får god støtte fra Prosperas administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1200 konsulenter fra ledende norske selskaper