ELPIS selvmordsforebygging

Elpis Selvmordsforebygging

Stiftelsen Elpis Selvmordsforebygging visjon er et samfunn der ingen strever med selvmordstanker alene. De arbeider for at selvmordsnære og deres pårørende får den hjelpen de trenger. ELPIS sitt hovedfokus er å utvikle og fremme veiledere, verktøy og tilbud som kan være til hjelp for de som ønsker å hjelpe både seg selv og andre når selvmordstanker eller selvmordshandlinger oppstår. Helsedirektoratet har høsten 2021 gitt ELPIS i oppgave å pilot-teste et landsdekkende nettverk av frivillige ambassadører. De skal få hjelp til å holde korte foredrag om selvmordsforebygging i sitt lokalsamfunn. Prospera skal hjelpe med handlingsplan for fundraising. 

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

Elpis driftes i dag på frivillig basis og med begrenset finansiell støtte.  Stiftelsen arbeider selv mot potensielle private stiftelser og det offentlige med tanke på langsiktig finansiering.   De ønsker nå hjelp til å utvide sin finansielle plattform gjennom fundraising fra privatpersoner og bedrifter.

Det overordnete målet for prosjektet er å styrke ELPIS slik at de kan bli en av de ledende samfunnsstemmene om og for personer i selvmordsfare og deres pårørende. Effektmålet er økt inntjening fra fundraising i 2022.  Resultatmålet er en konkret handlingplan for fundraising arbeidet. Prospera-teamet skal:

 • I samarbeid med Elpis kartlegge mulighetene og utfordringene knyttet til faste fremtidige inntektskilder fra private givere / bedrifter
 • Utvikle en operasjonell handlingsplan som er gjennomførbar med de ressursene Elpis har per i dag. Handlingsplanen skal også inkludere:
     – Konkrete lavthengende grep Elpis kan gjøre på kort sikt for å skaffe inntekter gjennom fundraising
     – Innsamlingsmål for 2022

Pro bono-teamet:

 • Ingvill Githmark
 • Mari-Anne Nybraaten
 • Paal Leveraas
 • Stein Ove Høgdahl
 • Stine Fjell