Et slag av gangen | Oslo

Et slag av gangen – golf for alle 

Idretten er ikke for alle. For de som sliter med rusmisbruk, psykisk syke, unge lovbrytere, domfelte og løslatte, unge “utenfor”  og minoriteter er det ikke mange tilbud. Foreningen Et slag av gangen (heretter ESAG) er en ideell og livssynsnøytral forening. Foreningen har som formål å søke midler og yte støtte til landets golfklubber som i tillegg til sin vanlige aktivitet, driver eller ønsker å drive aktivitetstilbud denne gruppen.

Aktivitetstilbudet gir deltakerne mulighet til fysisk aktivitet etter egne forutsetninger og ønsker samt  deltakelse på en arena for sosial utvikling, mangfold og integrering. Matservering og arbeidstrening er  viktige elementer i tilbudet. Målsettingen er å få deltakerne tilbake i jobb og skole. ESAG har inngått et samarbeid med Emploi- Sens arbeidsinkludering, hvor en jobbspesialist  jobber opp mot 5 prosjektklubber og er tilgjengelig for de aktuelle deltakerne i 2 år. 

ESAG har inngått et samarbeid med Norges Golfforbund som vil være med å sikre aktivitet i våre samarbeidende klubber.

ESAG  har ambisjoner om et spleiselag der det offentlige, idretten gjennom golf og næringslivet står sammen.

ESAG ønsker hjelp til å skape en bærekraftig økonomi. 


Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Pro bono-prosjektet

ESAG ønsker å sikre en mer forutsigbar finansiering til sin drift gjennom å tiltrekke seg samarbeidspartnere i næringslivet. 

Teamet skal hjelpe ESAG med en salgsstrategi og salgspresentasjon for å skaffe samarbeidspartnere i næringslivet.

 • Utarbeide en interessentanalyse og en leadsliste over potensielle samarbeidspartnere som er i tråd med ESAG virksomhet og verdier 
 • Utarbeide en salgsstrategi for næringslivssamarbeid
 • Spisse ESAGs budskap slik at de kommuniserer det unike med sitt samfunnsoppdrag effektivt til næringslivet og blir en attraktiv og preferert samarbeidspartner
 • Utarbeide et forenklet samfunnsregnskap som viser hva utenforskap for personer målgruppen representerer koster samfunnet pr person. Dette ønskes brukt i kommunikasjon med samarbeidspartnere.
 • Lage et egnet presentasjonsprodukt, f.eks powerpoint-presentasjon, brosjyre, eller lignende som ESAG kan bruke i sin kommunikasjon mot næringslivet 
 • Utarbeide en handlingsplan for implementering av salgsstrategien 

Nøkkelinfo

 • Arbeidssted: Oslo
 • Oppstart: Februar 2023
 • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
 • Teamet får god støtte fra Prosperastiftelsens administrasjon
 • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1200 konsulenter fra ledende norske selskaper