Evaluering i ideelle organisasjoner

Evaluering i ideell sektor

Hvordan løser vi fattigdomsutfordringer? Hvordan kan vi redusere utenforskap? Hvordan forhindrer vi frafall av barn og unge i skolen? Ideelle organisasjoner jobber for å løse samfunnsutfordringer med ulike innfallsvinkler. Evaluering av en organisasjons arbeid og samfunnsnytte er i økende grad etterspurt, men evaluerings-praksiser kan oppleves utfordrende og tidkrevende. Prospera ønsker å se nærmere på evaluering gjennom et utvalg av tidligere Prospera-prosjekter hvor teamene har hjulpet organisasjonene med evaluering. Prospera skal nå lage en en evaluerings-veileder som vil tilgjengeliggjøres for ideell sektor. Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

Prospera-prosjektet skal lage en veileder for organisasjoner som vil jobbe med evaluering. Veilederen vil være tilgjengelig som ressurs på Prosperas hjemmeside og vil bli delt til ideelle organisasjoner i Prosperas nettverk. Det overordnede målet med prosjektet er å gi konkrete verktøy slik at organisasjoner i frivillig sektor kan evaluere innsatsen på en god og enkel måte. Verktøyene bør være tilpasset organisasjoner med få ressurser og bør ikke ha for stor kompleksitet. 

Prospera teamet skal:

 • Kartlegge evalueringsprosjekter Prospera har gjort tidligere og erfaringene disse organisasjonene har hatt med å ta i bruk leveransene: Bygdekvinnelaget, Ungt Entreprenørskap, Bydelsmødre, Gulset Nærmiljøsenter, Hjørgunn gård, Foreningen les!
  – Som en del av kartleggingsarbeidet vil Prospera teamet arrangere et seminar og gjøre kvalitative intervju med organisasjonene
 • Kartlegge metoder og erfaringer fra evalueringsarbeid i organisasjoner fra andre kilder (f.eks. utenforregnskapet)
 • Teamet skal med bakgrunn i kartleggingen utvikle en veileder/verktøy som ideelle organisasjoner kan benytte for å utvikle sin evalueringspraksis. Veileder/verktøy skal svare på: hvordan kan ideelle organisasjoner best evaluere innsatsen?
  – Veilederen vil bli testet av organisasjonene nevnt ovenfor underveis i arbeidet

Pro bono-teamet:

 • Elisabeth Workinn
 • Johannes Kjernlie
 • Kristine Hessvik
 • Monica Mee
 • Oda Watz
 • Steinar Kyrkjebø
 • Vidar Skinnes