Ezinne Athletics

Økonomi skal ikke være en barriere for deltakelse eller inkludering i idrettsutfoldelse.

Ezinne Athletics er et treningstilbud for jenter i alderen 10-16 år.

EA er særlig tilrettelagt for jenter med flerkulturell bakgrunn og har som formål å styrke, integrere og gi håp for jenter i generasjoner fremover.

Tilbudet er et lavterskeltilbud og er gratis.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Prospera-prosjektet

Prospera teamet har hjulpet EA med en ekspansiv etableringsstrategi og driftsmodell ettersom organisasjonen ønsker økt tilstedeværelse.

Bli en del av Prospera-nettverket!

Prospera-teamet

  • Pro bono-prosjektleder Naghmeh Karimi
  • Pro bono-konsulent Trond Tønjum
  • Pro bono-konsulent Inderjit Singh
  • Pro bono-konsulent Gro Næss Tønder
  • Pro bono-konsulent, Kristoffer Fosse Hanssen
  • Pro bono-Prosjektmentor, Anita Moen

Prospera-team