Fargespill Østfold

Fargespill Østfold – Verdensbro AS

Hver uke gjennom hele året kan Fargespill Østfold samle over hundre barn og unge til gratis kulturtilbud på Fargespillhuset i Storgata 9 i Halden og på St. Croix huset i Fredrikstad. På øvelsene står kulturelt mangfold i fokus. Målet er å skape en forestilling full av musikk, dans og farger, hele tiden med innspill fra barna og ungdommene som deltar. Det er de unges sanger, danser, liv og røtter forestillingene bygger på. Med støtte av et profesjonelt apparat, står barna og ungdommene og byr på seg selv, sin kultur og historie, på sitt nivå. ​

Fargespill Østfold er i en prosess med å bli innlemmet i det nystartede, ideelle aksjeselskapet Verdensbro. Formålet med denne organiseringen er å profesjonalisere driften ytterligere. Prospera skal hjelpe med kommunikasjon.
Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus.

Prospera-prosjektet

Fargspill Østfold har vokst og utviklet tilbudet i løpet av de siste fem årene. Nå er tiden inne for å profesjonalisere driften og jobbe for mer langsiktig og bærekraftig økonomi.

Teamet skal beskrive hvilken samfunnsnytte Fargespill Østfold bidrar med. Leveransen vil være et viktig grunnlag for å sikre langsiktig og forutsigbar finansiering av driften. Leveransen inkluderer:

  • Konkretisering av Fargespill Østfolds tilbud og det unike ved dette
  • Formulere tydelig Fargespill Østfolds samfunnsnytte, både kvalitativt og kvantitativt.
  • Stakeholderanalyse (hvem er potensielle samarbeidspartnere)
  • Prioritert handlingsplan for 2022 etter endt Prospera-prosjekt

Pro bono-teamet:

  • Adrian Forbord
  • Bent-Ole Grooss
  • Cindy Victoria Eriksen
  • Eli Haugerud
  • Nina Ileby
  • Steffen Fjærvik