Fellesverket 2

 

Røde Kors har i en årrekke jobbet for og med ungdom. Gjennom sitt arbeid har de oppdaget et udekket behov for steder der ungdom først og fremst kan få være ungdom.

Derfor har Røde Kors Trondheim etablert Fellesverket, et ungdomshus midt i Fjordgata midt i Trondheim sentrum. Fellesverket er en åpen møteplass for ungdommer mellom 15 og 25 år.

På Fellesverket kan ungdom få kurs i Gatemegling, leksehjelp og arbeidstrening i tillegg til at det blir servert varm mat. Aktivitetene skal være gratis lavterskeltilbud som favner bredt.

Prospera skal hjelpe til med en plan for å kommunisere med omverdenen. Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

Fellesverket er en åpen møteplass for ungdommer mellom 15 og 25 år, med frivillige som viktige voksenpersoner i miljøet.. Aktivitetene  er gratis lavterskeltilbud som favner bredt.  Målet for prosjektet er å lage en plan for å nå nye deler av målgruppen, samt utarbeide hovedbudskap for kontakt med nye brukere, næringsliv og samarbeidspartnere.

Mange ungdommer slutter med organisert idrett og kulturaktiviteter og trenger en alternativ identitet og møteplass. Som inkluderingsarena trenger Fellesverket å være et sted som alle typer ungdommer kjenner som et trygt sted å være. Her tilpasses aktivitetene til deltakernes interesser hvor det å være sammen er en verdi i seg selv. Her møtes ungdom uten krav til prestasjon eller konkurransepress, og alle inkluderes.

Prosjektteamet skal:

  • Identifisere, beskrive og prioritere de tre viktigste interessentgruppene gjennom workshop med Fellesverket
  • Kartlegge hvordan Fellesverkets tilbud møter disse tre interessentgruppenes behov (kvalitative intervjuer)
  • Utforme kjernebudskap til prioriterte målgrupper
  • Lage en årsplan for hvordan prioriterte grupper kan nås med kommunikasjonen

Prospera-teamet

  • Åshild Nyrønning
  • Aina Storvold
  • Solveig Christensen
  • Daniel Cardona
  • Sarah Abrahamsen
  • Anita Sandvik