Fellesverket Nesodden | Oslo

Fellesverket Nesodden

Altfor mange ungdommer opplever ensomhet, utenforskap, følelsen av å ikke lykkes i livet, og psykisk uhelse. Dette vil Fellesverket Nesodden gjøre noe med gjennom å skape en åpen, mestringsfremmende og inkluderende møteplass. Røde Kors Oslo og Akerhus har etablert Fellesverket, et sted hvor ungdom mellom 13-18 år skal få være ungdom uten press og stress. Her kan de spise og hygge seg sammen med andre, stifte nye bekjentskaper, få hjelp med lekser, mulighet til å lære og oppdage nye ferdigheter, utvikle seg, og bygge mestringstro. Aktivitetene er gratis lavterskeltilbud som favner vidt, og når ut til et bredt publikum. Prosperastiftelsen skal hjelpe Fellesverket med rekrutteringsstrategi for frivillige. 

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus.

Pro bono-prosjektet

Fellesverket ønsker seg flere frivillige inn i staben. TIlbudet drives i dag av  to fulltidsansatte og X frivillige, og ambisjoner om å styrke laget med en miljøarbeider i 50% stilling. På én dag ha de opptil 70 besøkende, så tilbudet er godt likt og populært.

Behovet for tilbudet er stort, og Fellesverket vurderer nå å utvide åpningstilbudet med en ekstra dag i uka, og det er ambisiøse planer for videre utvikling. Dette forutsetter flere frivillige i staben. For å rekruttere flere frivillige må Fellesverket gjøre seg mer kjent i lokalsamfunnet, og senke terskelen for å melde seg som frivillig. Prosperastiftelsen skal hjelpe med en rekrutteringsstrategi for frivillige, og målet med prosjektet er at Fellessverket får en tydelig og konkret plan for hvordan lykkes med rekrutteringen av nye frivillige. Teamet skal ikke utføre selve rekrutteringen.

Leveransen skal linkludere: 

 • En enkel kartlegging blant eksisterende frivillige (intervju eller spørreundersøkelse) for å;
  – Kartlegge hovedårsakene til at de eksisterende frivillige er med
  – Finne gode brukerhistorier som kan være til inspirasjon for nye frivillige 
 • Basert på kartleggingen, utarbeide en strategi for hvordan nå ut til målgruppen frivillige:
  Hvordan markedsføre det å være frivillig til Fellesverket på en motiverende og engasjerende måte?
  – Hvilke kommunikasjonsplattformer (fysisk/digitale) og – kanaler er mest effektive for å nå de frivillige? 
 • Utarbeide materiell som Fellesverket kan bruke i sin markedsføring mot frivillige (som poster, flyers, frivillig.no-annonser eller lignende). 
 • Oppsummere funnene i en kommunikasjonsplan. 

 

Pro bono-teamet:

Fellesverket Nesodden

 • Pro bono-prosjektleder Lena Thon
 • Pro bono-konsulent Kerstin Silvia Syba
 • Pro bono-konsulent Gro Storedal
 • Pro bono-konsulent Kipi Kamila
 • Pro bono-konsulent Oda Watz
 • Pro bono-konsulent Irene Skaret Sørensen
 • Pro bono-prosjektmentor Mai-Britt Andersen