Fellesverket Stavanger

Fellesverket Stavanger
Aldri før har så mange ungdommer meldt fra om ensomhet, utenforskap og psykisk uhelse. Dette vil Fellesverket Stavanger gjøre noe med gjennom å skape en åpen, inkluderende møteplass. Fellesverket er et sted hvor ungdom skal få være ungdom uten press og stress, man kan få seg et måltid og spise sammen med andre, bli kjent med nye mennesker, få hjelp med lekser, mulighet til å lære, utvikle seg og oppleve mestring. 

Stavanger Røde Kors er en stor lokalforening med ca. 900 frivillige totalt fordelt på ulike aktiviteter.  Fellesverket Stavanger blir et helt nytt tilbud i Stavanger i regi av Røde Kors Stavanger. Fellesverket Stavanger vil holde til i Kirkegaten 39 og åpningen er planlagt til februar 2022. Prospera skal hjelpe med rekruttering av frivillige. Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Prospera-prosjektet

For å kunne drive Fellesverket er Fellesverket Stavanger helt avhengige av et stort antall frivillige. For å kunne holde åpent 3 dager i uken, har Fellesverket behov for en base på 40 frivillige. Per dags dato har Fellesverket Stavanger rekruttert 16 frivillige. Ved utgangen av 2022 er det satt et mål om å ha rekruttert minimum 70 frivillige og kunne øke åpningstiden.

Prospera skal hjelpe med rekruttering av frivillige. Målet for prosjektet er å rekruttere 24 frivillige slik at Fellesverket får en base på 40 frivillige i oppstartsfasen. Rekrutteringen vil gjøres i tett samarbeid med leder av Fellesverket Stavanger, slik at Fellesverket Stavanger kan drifte møteplassen i oppstartsfasen og sikre en bærekraft på lengre sikt. 

Det er et ønske at flere av de frivillige er unge voksne som har mulighet til å bidra som frivillig minst et år. Alle frivillige hos Fellesverket Stavanger må gå gjennom Røde Kors sitt onboarding kurs, mini-kurs i gatemekling, førstehjelpskurs, Fellesverket sitt temakurs og kunne fremlegge politiattest.

Prospera teamet skal:

  1. Finne relevante arenaer og kanaler for å få tak i frivillige 
  2. Identifisere passende kandidater til Fellesverket
  3. Intervjue disse og gi sin anbefaling til Fellesverket Stavanger
    Endelig screening og kontraktsinngåelse blir gjort av leder for Fellesverket Stavanger

 

Ønsket kompetanse i teamet

Prosjektleder, rekrutering, strategi, kommunikasjon, markedsføring, prosjektmentor

Meld din interesse for prosjektet!

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Stavanger
  • Oppstart: Januar 2022
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet god støtte fra Prosperas administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1200  konsulenter fra ledende norske selskaper