Fellesverket

Røde Kors har i en årrekke jobbet for og med ungdom. Gjennom sitt arbeid har de oppdaget et udekket behov for steder der ungdom først og fremst kan få være ungdom.

Derfor har Røde Kors Trondheim etablert Fellesverket, et ungdomshus midt i Fjordgata midt i Trondheim sentrum. Fellesverket er en åpen møteplass for ungdommer mellom 15 og 25 år.

På Fellesverket kan ungdom få kurs i Gatemegling, leksehjelp og arbeidstrening i tillegg til at det blir servert varm mat. Aktivitetene skal være gratis lavterskeltilbud som favner bredt.

Prospera skal hjelpe med plan for rekruttering av frivillige. Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

Per i dag har Fellesverket 650 registrerte unike deltakere på møteplassen. Fellesverkets matservering er avhengig av innsats fra frivillige. 5 frivillige trengs 4 dager i uka. Frem til nå har de frivillige vært i samme målgruppe som Fellesverkets deltakere, ungdom 18-25 år.

Røde Kors ser behovet for å utvide profilen på de frivillige. Nå ønsker de å rekruttere blant annet tidlige pensjonister og voksne med erfaring og utdanning innen ulike profesjoner som for eksempel rus og psykiatri.

Bli en del av Prosera-nettverket

Prospera-teamet

  • Harald Hasfjord
  • Grete Thorsdatter Svartvatn
  • Eirun Hovde
  • Ståle Sand Kalkvik
  • Anne Merete Bekkevahr
  • Arne Opsal
  • Larisa Schløsser-Møller