FOKUS

FOKUS er en paraplyorganisasjon med over 60 medlemmer som har kvinner og utvikling som interessefelt. Deres magasin Kvinner Sammen er en stemme for å adressere disse temaene som innholdsmessig har både nasjonalt og globalt perspektiv. Dette er en viktig kanal som gir innsikt om et tema vurdert av Prospera til å være et åpenbart viktig innen social impact.

Et team på fire pro bono-konsulenter fra Prospera har utarbeidet nytt navn til FOKUS´medlemsblad.

Bli en del av Prospera-nettverket!