Folkelig

Folkelig er en folkehelsebedrift som vil gjøre det enklere for alle å ta vare på helsen sin. Smaksverkstedet er deres største prosjekt, og er et etterskoletidsprogram for barn og unge.

Smaksverkstedet ønsker å gjøre barn og unge i stand til å ta gode matvalg i en tid med store sosiale helseskiller og økende negativt fokus og press på kropp og helse. Dette gjør de ved å bidra med:

  • Matlagingskurs for barn fra 4.klasse – 10. Klasse, der de formidler kunnskap og bidrar til gode opplevelser med næringsrik mat.
  • Et lavterskeltilbud som også er en sosial møteplass for barn og unge.
  • Tilby veiledning i praktisk matlaging, uten oppskrift, men med rom for å improvisere og utforske nye råvarer og smaker.

Prosperas prosjekt
Prospera skal definere en organisasjonsstruktur og prismodell som kan rulles ut i flere kommuner i landet, slik at så mange barn som mulig kan for glede av kurset.

Bli en del av Prospera-nettverket!