Fontenehuset Fredrikstad

Fontenehuset Fredrikstad

Rundt 1,2 millioner mennesker i yrkesaktiv alder står utenfor arbeidslivet eller er i ferd med å falle ut. For rundt 25% av disse er psykiske helseproblemer årsaken. Psykiske helseplager trenger ikke å bety at man ikke kan jobbe. Arbeidsplassen er en arena for sosialt nettverk, mening, mestring og generelle levekår. Å være ekskludert fra arbeidslivet kan få store ringvirkninger.

Fontenehuset Fredrikstad er et lavterskel arbeidsrettet rehabiliteringstilbud for mennesker som har, eller har hatt psykiske helseutfordringer. Det er en selvstendig medlemsstyrt stiftelse, som har samarbeid med NAV og Fredrikstad Kommune. Fontenehuset Fredrikstad åpnet dørene i april 2021, og har i dag nærmere 100 medlemmer. Flere medlemmer ønsker å komme i jobb, og de trenger derfor hjelp fra Prospera til konseptutvikling av et kurstilbud for jobbsøkere. Jobbsøkere brukes her som et begrep for medlemmer som er i en prosess for å finne sin vei tilbake til jobb og arbeidsliv. Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus.

Prospera-prosjektet

Fontenehuset Fredrikstad skal åpne et tilbud for jobb- og studiestøtte 1. april 2022 og trenger hjelp til å lage et kurstilbud for jobbsøkere. Kurstilbudet skal inneholde en kursrekke med ulike relevante tema, hvor medlemmer kan plukke de temaene de selv ønsker. Utviklingen av modellen skal skje i nært samarbeid med tre lokalt ansatte, en nasjonal ressurs og en medlemsrepresentant. Målet for prosjektet er å utarbeide et konkret kurstilbud for jobbsøkere, som er tilpasset lokale forhold i Fredrikstad, men som senere også kan brukes videre til inspirasjon for andre Fontenehus. Prospera-teamet skal:

 • Kartlegge lokale muligheter og hindringer for jobbsøkere ved å bruke:
  – Medlemmer som referansegruppe: gjennomføre intervju med medlemmer som ønsker eller har fått jobb. Lokalt ansatte og medlemrepresentant kan brukes som ressurs.
  – Fontenehuset Rygge som referansehus: har utarbeidet et tilsvarende tilbud for studiestøtte. Nasjonalt ansatt kan brukes som ressurs for å kartlegge best practice fra andre Fontenehus. 
 • Anbefale et kurstilbud for jobbsøkere med tema, form og lengde, som lett kan tas i bruk og evalueres. 
 • Sette opp en handlingsplan for høsten 2022 og våren 2023 over hvordan Fontenehuset Fredrikstad bør gå frem for å  implementere kurstilbudet og utvikle innholdet i de enkelte kursene.

  Teamet skal ikke utvikle innholdet i kursene.


Ønsket kompetanse i teamet

Prosjektleder, jobbsøking/karriereveileder/NAV, kursholder/fasilitator, tjeneste-/organisasjonsutvikler, kartlegging/brukerundersøkelse, prosjektmentor

 

Meld din interesse for prosjektet!

Nøkkelinfo

 • Arbeidssted: Fredrikstad
 • Oppstart: Jan/feb 20222
 • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
 • Teamet god støtte fra Prosperas administrasjon
 • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1200 konsulenter fra ledende norske selskaper