Fontenehuset Rygge I Moss

Fontenehuset Rygge

Rutiner – Mestringsfølelse – Sosialisering. Uten noe betydningsfullt å fylle dagene med, er det lett å glemme sin egen verdi.

Vi trenger alle å bli sett, hørt, være til nytte og tilhøre et fellesskap. Fontenehuset Rygge er et lavterskel arbeidsrettet rehabiliteringstilbud for de som av ulike årsaker har falt utenfor ordinært arbeidsliv. På Fontenehuset er medlemmer og ansatte kolleger som sammen sørger for driften av huset. Sammen tar alle ansvar for rengjøring, matlaging, hagestell, vedlikehold, kommunikasjon og administrative oppgaver. I tillegg kan medlemmer få studiestøtte, arbeidstrening og kurs rettet mot å komme tilbake på skole eller i arbeid.

Fontenehus er et internasjonalt konsept med over 300 hus, fordelt på 33 land. Rygge er et av 22 Fontenehus i Norge. De åpnet dørene i 2016, og har per dags dato en medlemsmasse på omkring 200 medlemmer.

Prosperastiftelsen skal bistå med forslag til bærekraftig driftsmodell for Fontenehus Rygge, med mål om en mer langsiktig og stabil økonomi.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebank1 Stiftelsen Østfold Akershus.

 

Meld din interesse for prosjektet!

 

Pro bono-prosjektet

Fontenehuset Rygge finansieres i all hovedsak gjennom en 50/50-modell, hvor Helsedirektoratet speiler det årlige beløpet Fontenehuset mottar fra Moss kommune. Denne modellen er sårbar, ettersom en potensiell nedgang i kommunal støtte gir tilsvarende nedgang i direktoratmidler. Det er derfor et mål for Fontenehuset å få en mer stabil og trygg økonomi for å kunne videreutvikle sitt tilbudet sitt. Pro bono-teamet skal foreslå en bærekraftig driftsmodell med fokus på økonomi for de neste 3 årene. Kontakten mellom teamet og prosjektmottaker foregår i samskaping med et utvalg medlemmer, for å ivareta Fontenehusets verdier om likverd samt sikre best mulig grunnlag for måloppnåelse.

 

Teamet skal:

 • Kartlegge dagens driftsmodell, f.eks i en SWOT analyse
 • Utarbeide en liste over potensielle fremtidige inntektsstrømmer og kartlegge eventuelle hindringer eller suksessfaktorer for å oppnå støtte
 • Kartlegge hvilken kapasitet fra organisasjonen oppfølgingen av de ulike inntektsstrømmene krever
 • Lage en konkret handlingsplan med prioritering for 2024

Ønsket kompetanse i teamet:
Prosjektleder, økonomi/fundraising, erfaring fra frivillighet/organisasjonsarbeid,  erfaring fra det offentlige, organisasjonsutvikling, strategi, prosjektmentor

 

Meld din interesse for prosjektet!

 

Nøkkelinfo

 • Arbeidssted: Moss/Rygge
 • Oppstart: september
 • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
 • Teamet får god støtte fra Prosperastiftelsens administrasjon
 • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1200 konsulenter fra ledende norske selskaper

 

Deltagelse i Prosperastiftelsen vil gi deg:

 • Mulighet til å lære nye metoder og verktøy gjennom tverrfaglige prosjekter
 • Del av et tverrfaglige team skredersydd til oppgaven som skal løses
 • Prosjekter gjennomføres både i fysiske og digitale møteplasser
 • Mulighet til å bidra med ditt hjerte og hjerne for å skape samfunnsnytte sammen med mange hyggelig mennesker