FOR ALLE! Haugesund

FOR ALLE! Haugesund

Stadig flere barn og unge faller utenfor samfunnet av ulike årsaker. En av dem er økonomi. Flere aktører arbeider mot barn og unge som lever i økonomisk utenforskap. Likevel ser man at tilbudene ikke alltid treffer de med aller størst behov. FOR ALLE! Haugesund samler gode krefter i Haugesund med mål om å kunne gi et enda bedre tilbud til målgruppen. Haugesund Røde Kors, Forandringshuset og Kirkens Bymisjon er hovedaktører og driver prosjektet med en prosjektansvarlig i ledelsen. Prospera-teamet skal hjelpe med å utarbeide en overordnet strategi.
Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen SR-bank.

Prospera-prosjektet

Det er 2 år igjen av den 3-årige prosjektstøtten til FOR ALLE! Haugesund og de trenger en strategi for å sikre at tilbudet lever videre etter at prosjektperioden er over. Teamet skal følge FOR ALLE! gjennom 6 måneder, hvor de gjennom denne prosessen skal løfte blikket og komme frem til en strategi for det videre arbeidet. Prospera-teamet skal: 

  1. Periode 1/før sommeren: Gjennomføre en GAP-analyse ved å se på hvor FOR ALLE! Haugesund er i dag og hvilken rolle de ønsker å ha fremover. 
  2. Periode 2/etter sommeren: Formuler en strategi for de neste 3 årene med konkrete mål. Her kan man blant annet se på hvem som skal være med i samarbeidet, fordeler ved å være medlem, hvilken aktiviteter de skal gjennomføre, og hva som er suksesskriteriene for at samarbeidet skal fungere på lengre sikt.
    Lag en prioritert handlingsplan for 2023 og anbefal delmål/KPIs/milepæler som konkretiserer hvilke strategiske grep som er nødvendig. 

Ønsket kompetanse i teamet
Prosjektleder, organisasjonsutvikling, strategi, fasilitator av workshops, kartlegging/analyse

 

Meld din interesse for prosjektet her!

 

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Haugesund
  • Oppstart: mars
  • Tidsbegrenset 6 måneders innsats, med ca en samling annenhver uke. Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over 6 måneder
  • Teamet god støtte fra Prosperas administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1200 konsulenter fra ledende norske selskaper