FOR ALLE! Haugesund

FOR ALLE! Haugesund  

FOR ALLE! er et initiativ som skal samle gode krefter i Haugesund. Målet med FOR ALLE! er få til bedre koordinering, samhandling og samarbeid mellom organisasjoner som arbeider med barn som lever med konsekvenser av økonomisk utenforskap. Når organisasjonene står samlet og koordinerer sitt arbeid, vil de kunne gi et langt bedre tilbud til målgruppen og dra nytte av hverandres kompetanse. Haugesund Røde Kors, Forandringshuset og Kirkens Bymisjon er hovedaktører og skal drive prosjektet sammen. Kommunen og andre aktører som jobber med målgruppen inviteres også med. Prospera-teamet skal hjelpe FOR ALLE! Haugesund med deres samarbeidsstrategi.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen SR.

Prospera-prosjektet

FOR ALLE! Haugesund er i startfasen og drives i dag av en styringsgruppe og en arbeidsgruppe med medlemmer fra de tre hovedaktørene. En prosjektleder rekrutteres i disse dager for å koordinere samarbeidet gjennom den 3-årige prosjektperioden. Det er ønskelig at samarbeidet også skal fortsette etter prosjektperiodens slutt.

Det er viktig at FOR ALLE! Haugesund får organisatoriske rammer som tydeliggjør ansvarsfordeling, roller og rutiner, slik at samarbeidet ikke avhenger av enkeltpersoner.  

Prospera-teamet skal hjelpe FOR ALLE! Haugesund å legge til rette for et godt, effektivt og langsiktig samarbeid mellom de deltakende aktørene ved å:

  • Kartlegge hovedaktørenes arbeid med barn og unge, hvilke tiltak de tilbyr og hvem de når med tiltakene
  • Fasilitere en workshop (digital eller fysisk, avhengig av koronarestriksjoner) med organisasjonene, der målet er å få oversikt over deres styrker/ ressurser/ kompetanse, samt behov og muligheter
  • Basert på kartleggingen, vurdere hva som vil være mest egnet samarbeidsmodell 
  • Foreslå anbefalinger til hvordan samarbeidsprosessen vil se ut og hvilke konkrete rutiner som må følges opp og ligge til grunn for å følge opp samarbeidet på lang sikt

Ønsket kompetanse i teamet

Prosjektleder, organisasjonsutviklere, HR-kompetanse, prosessledere, prosjektmentor

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Haugesund
  • Oppstart: Februar/mars
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet god støtte fra Prosperas administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 900 konsulenter fra ledende norske selskaper

Vil du delta i prosjekt for FOR ALLE! Haugesund?  Send en e-post eller ring en av oss:
Lene, lene@prosperastiftelsen.no, (92 16 06 95), Magnus, magnus@prosperastiftelsen.no, (41 62 11 34) eller Stein Ove, stein.ove@prosperastiftlsen.no (90 69 02 81)