For alle

I Bergen kommune finnes det i frivillig og ideell sektor flere gode tiltak og organisasjoner som arbeider med barn og unge som lever i økonomisk utenforskap.

I etterkant av «For alle»- samlingen i Stavanger tidligere i januar og lokalsamling i Bergen i mars er det klart at det er en felles forståelse blant de involverte organisasjonene og trolig flere at med mer koordinering og samarbeid på tvers av organisasjonene vil organisasjonene lykkes bedre i arbeidet med å inkludere barn og unge i målgruppen, samt bedre forebygging av økonomisk utenforskap.

I Bergen kommune i dag er det i utgangspunktet ikke mangel på tiltak i regi av frivillig, ideell og offentlig sektor – men likevel ser man at organisasjonene ikke i så stor grad som de ønsker treffer de barna og unge som har de aller største behovene.

KFUK-KFUM Forandringshuset, Bergen Røde Kors, Stiftelsen kirkens bymisjon i Bergen, Papillon og Frelsesarmeen ønsker sammen å eie dette arbeidet, og invitere inn andre aktører som også jobber med den samme målgruppen.

Det skal etableres en styringsgruppe og prosjektgruppe for dette arbeidet. Stilling som koordinator blir lagt til KFUK-KFUM

Forandringshuset, som da sitter med arbeidsgiveransvaret for Prosjektleder/Koordinator.

Prospera-prosjektet

Arbeidet med bedre koordinering, samhandling og samarbeid mellom organisasjonene er nå i startfasen.

Det er et høyt ønske om å få til mer samhandling og bedre koordinering til det beste for enda flere barn og unge i Bergen.

Prospera-team

  • Hans-Jørgen Skibenes
  • Johan C. Haveland
  • Andreas Nesse Persson
  • June Kristiansen
  • Anne Kathrine Torvund
  • Valborg Fodstad