Foreningen !Les | Oslo

Foreningen !les 

“There is more treasure in books than in all the pirate’s loot on Treasure Island.” Walt Disney.

Foreningen !les er en ideell medlemsorganisasjon som sprer leselyst og skaper lesere blant barn og unge. Foreningen ble etablert i 1997 og har 39 medlemsorganisasjoner fra hele bredden i Norge. Foreningen er finansiert av medlemsorganisasjonene og mottar støtte fra blant annet Nasjonalbiblioteket og Utdanningsdirektoratet. Gjennom ulike tiltak når Foreningen !les årlig rundt 400 000 barn og unge, og nærmere 10 000 lærere og bibliotekarer. Alle tiltakene er gratis og nasjonale. 

Foreningen har tiltak i skolen og på andre arenaer, og står blant annet bak litteraturprisene Ungdommens kritikerpris, Uprisen og Bokslukerprisen, sakprosamagasinet Faktafyk, Lesekiosk og Bokstart. I 2017 fikk Foreningen !les bokbransjens hederspris, Gullegget. I 2021 ble foreningen nominert til verdens største barnelitteraturpris, Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA), for femte gang.  I 2022 ble Uprisen – årets ungdomsbok, nominert til ALMA 2023.

Prosperastiftelsen skal bistå Foreningen !les med intern organisasjonsutvikling. Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Meld din interesse for prosjektet!

Pro bono-prosjektet

Foreningen !les har nylig vedtatt en strategi for 2024-2026. Strategien har fire overordnete mål: 1) Å bli et nasjonalt kraftsentrum, 2) inspirere flere til å lese mer, 3) synliggjøre arbeidet, og 4) å utvikle organisasjonen.

Pro bono-teamet skal utvikle en handlingsplan for utvikling av organisasjonen jf. punkt 4). Teamet skal gjøre en vurdering av dagens interne organisering, samt komme med forslag til hvordan foreningen kan bruke interne ressurser mer effektivt. Et eksempel på en aktuell problemstilling er at foreningen har mange prosjektledere som jobber mye for seg selv. Prosjektene blir dermed sårbare og personavhengige. 

Teamet skal i tett samarbeid med nøkkelpersoner i Foreningen !les;

  • Gjennomføre en kartlegging og situasjonsanalyse av foreningens interne organisering. Dette med utgangspunkt i tilgjengelig innsikt, og ved behov teamets egne undersøkelser. SWOT-analyse kan f. eks. brukes i dette arbeidet.
  • Utarbeide et fremtidig målbilde 3 år frem i tid, og en konkret handlingsplan for de neste 12 månedene med prioritering og timing for hvordan man sammen kan jobbe strukturert på vei mot det fremtidige målbildet. Dette kan f.eks. gjøres gjennom en workshop sammen med Foreningen !les. Anbefaler at hovedtyngden av teamets fokus legges her.
  • Komme med forslag til verktøy som kan bidra til å forbedre og effektivisere hvordan foreningen jobber og kommuniserer internt.

Ønsket kompetanse i teamet:
Prosjektleder, organisasjonsutvikling, strategi, innsiktsarbeid, kommunikasjon, prosjektmentor

Meld din interesse for prosjektet!

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Oslo
  • Oppstart: August
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet får god støtte fra Prosperastiftelsens administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1300 konsulenter fra ledende norske selskaper