Foreningen !Les

Foreningen !les

Foreningen !les er en ideell medlemsorganisasjon som ble etablert i 1997. Foreningen !les sprer leselyst og skaper lesere blant barn og unge. Alle tiltakene er gratis og nasjonale. Tiltakene er blant annet Leseskogen, Bokslukerprisen, Tid for ti, tXt-aksjonen, Faktafyk, Uprisen, Rein tekst og Ungdommens kritikerpris. Prospera skal hjelpe med evalueringen av disse tiltakene.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Prospera-prosjektet

Foreningen !les har gjennomført ulike leselystaksjoner i skolen i over 20 årDe ønsker å få hjelp til å etablere gode prosesser for evaluering av flere tiltak. Resultatet av evalueringene skal både være til nytte for intern prosjektutvikling og kunne brukes i rapporter til bevilgende myndigheter. 

Prospera-teamet skal:

 • Teamet skal gjennom digital workshop og intervjuer med de ansatte:
  • Kartlegge dagens evalueringspraksis på tvers av tiltakene
  • Gjøre en SWOT av eksisterende evalueringspraksis
  • Vurdere om Foreningen !les skal ta i bruk kvalitative evalueringsmetoder

Leveransen skal inkludere:

 1. Designe et spørreskjema som er enkelt og raskt å besvare for lærere og bibliotekarer, og som gir Foreningen !les relevant innsikt og tilbakemeldinger
 2. Lage anbefalinger til tiltak Foreningen !les kan ta i bruk for å styrke sin evalueringspraksis 
 3. Utvikle felles intern evalueringsplan av tiltakene for å bedre intern kunnskapsoverføring og evalueringskultur

Ønsket kompetanse

Prosjektleder, organisasjonsutvikler, evalueringserfaring, kvalitativ og kvantitativ metode, kommunikasjon, ekspertise innen pedagogikk, prosjektmentor

Nøkkelinfo

 • Arbeidssted: Oslo
 • Oppstart: Januar/februar 2021
 • Prosjektvarighet: 3 måneder, maksimalt 60 timer, kveldstid
 • Teamet får supportering fra Prosperas administrasjon
 • Teamet blir medlemmer av Prosperas nettverk for kompetansebasert frivillighet

Send en e-post eller ring en av oss: 
Lene lene@prosperastiftelsen.no, (92 16 06 95), Magnus, magnus@prosperastiftelsen.no, (41 62 11 34) eller Stein Ove, stein.ove@prosperastiftlsen.no (90 69 02 81)