FORF (Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum)

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF) er paraplyorganisasjonen for den frivillige redningstjenesten i Norge. Organisasjonen representerer et bredt register innenfor redning. Enten det er i sjø, på land eller i luften. Organisasjonene har kompetanse og beredskap for å kunne takle oppdrag i alle tre nevnte elementer.

Organisasjonene i FORF er NAKs Flytjeneste, Norske redningshunder, Norsk Folkehjelp Sanitet, Norsk Grotteforbund, Norsk Radio Relæ Liga, Speidernes Beredskapsgruppe og Røde Kors Hjelpekorps. De frivilliges betydning for redningstjenesten er anerkjent på alle nivåer i Norge, og en redningstjeneste uten de frivillige er utenkelig.

Deres bidrag representerer i sin mest konkrete form både tung redningsfaglig kompetanse, reaksjonsevne og beredskap, i tillegg til viktig spesialisert utstyr og materiell. Samtidig representerer frivilligheten de myke verdiene som handler om et samfunn hvor vi tar vare på hverandre, og hvor ønsket om å utgjøre en forskjell i andres liv er en drivkraft som står sterkt i oss.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

Prospera-teamet skal kartlegge og synliggjøre verdien som den frivillige redningstjenesten er for samfunnet.

Vi skal komme fram til hvordan man formidler budskapet om viktigheten av den frivillige redningstjenesten, og så lage en salgbar pitch og salgspresentasjon til politikere og myndighetspersoner.

Og vi skal lage en salgbar pitch og salgspresentasjon til politikere og myndighetspersoner.

Prospera-team

  • Vidar Skinnes
  • Kristine Bettum
  • Janine Andresen
  • Jonette Øyen
  • Elin Solberg
  • Sven Kinden Iversen
FORF (Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum)