ForUM

Forum for utvikling og miljø (ForUM) er en paraplyorganisasjon for norske ikke-statlige organisasjoner innenfor miljø, utviklings- og fredsarbeid. ForUMs visjon er en demokratisk og fredelig verden, basert på rettferdig fordeling, solidaritet, menneskerettigheter og økologisk bæreevne.

Prospera har utarbeidet en juridisk konsekvensutredning av hva den internasjonale våpenhandelsavtalen «Arms Trade Treaty» vil bety for norsk eksportkontrolls lovgivning. Dette er for å få oversikt over hvorvidt gjeldende regelverk er i tråd med våpenhandelsavtalen, og eventuelt hvilke endringer som må til for å få regelverket til å være i tråd med denne avtalen.

“Leveransen fra Prospera har hjulpet ForUM å etablere en juridisk forståelse av hva vi kan forvente ovenfor norske myndigheter når det gjelder implementering av ATT (Arms Trade Treaty EU), og endringer som kan og bør gjøres i norsk regelverk.

Vi har brukt utredningen som utgangspunkt i vår henvendelse til UD om implementering av ATT, rapporten vil også være tilgjengelig for våre medlemmer som jobber med ATT og som utgangspunkt for policyutvikling i ForUM- felleskapet. I mangel på juridisk kompetanse har dette vært nyttig.» -Siri Luthen Seniorrådgiver, Forum

Bli en del av Prospera-nettverket!