Forus og Gausel idrettslag | Stavanger

Forus og Gausel idrettslag (FGI) 

Idretten er en viktig arena for sosialisering og læring. Den er også med på å skape tilhørighet, fellesskapsfølelse og vennskapsbånd. FGI jobber for å skape samhold, trivsel og idrettsglede i områdene Forus, Gausel og Godeset og har blitt en viktig samlingsplass og inkluderingsarena for barn og unge.

FGI ble stiftet i 1983 og er et av Stavangers største idrettslag med sine 1000 medlemmer innenfor fotball, håndball, basketball og allidrett. FGI ønsker å gi et kvalitetstilbud til alle som ønsker å drive med idrett i bydelen, uavhengig av talent, ambisjoner, alder og kjønn. Som idrettsklubb ønsker de å tilby et trygt og inkluderende miljø tuftet på grunnverdiene til Norges Idrettsforbund der alle er velkomne uavhengig av religion, kjønn, etnisk bakgrunn eller legning. 

“Sammen om en bedre bydel” er visjonen FGI jobber etter hver dag. Derfor har klubben startet en rekke nye tilbud, som blant annet SommerCamp som er et gratis ferietilbud for barn. I år arrangereres SommerCamp for tredje år på rad og det har vært et svært attraktivt og tiltrengt tilbud. Prosperastiftelsen skal hjelpe FGI med å kartlegge hva som skal til for å gjøre det enklere og kjekkere å være frivillig i idrettslaget.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

 

Pro bono-prosjektet

FGI er i hovedsak drevet av engasjerte frivillige foreldre. Klubben ser at arbeidet med å drive et idrettslag blir større i omfang, og ofte blir det mye arbeid på få personer. FGI har to faste ansatte som får mange henvendelser fra de frivillige, i tillegg til andre arbeidsoppgaver. 

FGI har en målsetting om å gjøre det enklere å være frivillig. I dag er det mellom 150- 200 frivillige i idrettslaget. Klubben ønsker å finne ut hvordan de kan bli flinkere til å ta i mot nye frivillige, samtidig som de tar godt vare på de eksisterende frivillige.

Teamet skal:

  1. Kartlegge hva som skal til for å gjøre det enklere og kjekkere å være frivillig i FGI gjennom en felles spørreundersøkelse og noen dybdeintervjuer med utvalgte frivillige  
  2. Funnene oppsummeres i en rapport og skal inneholde konkrete anbefalinger og forbedringstiltak

Pro bono-teamet:

Teambilde Forus og Gausel

  • Pro bono-prosjektleder Aina Løhre
  • Pro bono-konsulent Christian Kongsgård
  • Pro bono-konsulent Aina Helen Frankrig
  • Pro bono-konsulent Jone Edland
  • Pro bono-konsulent Sissel Medbye
  • Pro bono-prosjektmentor  Einar Seglem Larsen