Fra Offer til Kriger

Mange som blir syke sitter med en følelse av å være annerledes, svake eller som et offer og kan oppleve at de står utenfor samfunnet.

Som psykisk syk kan fokuset ofte bli “hva er galt” i stedet for å anerkjenne styrken i de kampene som er kjempet.

Fra Offer til Kriger snur denne tankegangen: løsningen er et godt sikkerhetsnett, nyttige verktøy og å definere hva som hindrer den enkelte i å leve det livet man ønsker.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Prospera-prosjektet

Fra Offer til Kriger er i utvikling. Det er nødvendig å løfte blikket, se fremover for å se hvordan det sosiale arbeidet best kan løses, ledes og dermed hvordan administrasjonen bør organiseres. Teamet, sammen med ledelsen jobber frem forslag til hvordan arbeidet i administrasjonen skal organiseres, der dagens smertepunkter er adressert. Innunder dette er det viktig å se nærmere på rolleavklaring og ansvarsfordeling.

Bli en del av Prospera-nettverket!

Prospera-team

  • Pro bono-prosjektleder Eli Gjesdal
  • Pro bono-konsulent Benjamin Liew
  • Pro bono-konsulent Erling Reilstad
  • Pro bono-konsulent Hildur Sahlman Taksdal
  • Pro bono prosjektmentor Marit Simonsen Ohm
    Teambilde