Fredrikstad Aktivitetesråd

Aktivitetstiltak gjennom den organiserte idretten treffer kun 20-30% av befolkningen. Fredrikstad Aktivitetsråd har som mål å gi barn, unge, voksne og eldre en større bredde i aktivitetstilbudet i sitt nærmiljø. De setter friluftsliv, egenorganisert idrett og fysisk aktivitet på agendaen.

Aktivitetsrådet skal representere miljøer og aktivitetstilbydere innenfor blant annet roller derby, stisykling, kiting, LAN, geocahing, parkour, klatring, fiske turmarsj, sandvolleyball, yoga og nysirkus. Rådet skal ivareta lokale anleggs- og aktivitetsbehov til de egenorganiserte idrettsmiljøene og formidle disse inn i kommunale planprosesser for idrett, aktivitet og friluftsliv.

Aktivitetsrådet i Fredrikstad er det første av sitt slag i Norge og ble opprettet med støtte fra Norsk Friluftsliv, Tverga og Fredrikstad kommune.

Prospera-prosjektet

Prospera skal hjelpe med å utvikle en innovativ organisasjonsmodell. Teamet skal kartlegge Fredrikstad Aktivitetsråd og det unike ved tilbudet.

Utifra det skal vi foreslå en eller flere organisasjonsmodeller som gjør det mulig for Fredrikstad Aktivitetsråds å representere interessene til et bredt utvalg av aktivitetstilbydere og samtidig ivaretar disse miljøenes egenart, behov og ønsker. 

Prospera-team

  • Ole Christian Smehaug
  • Lise Klippenberg Bø
  • Karoline Andreassen Tandberg
  • Guri Sandnes
  • Lars Martin Mediaas
  • Sunniva Larssen Ihlebæk
  • Erik Reistad