FRILAGER

Stadig flere får opp øynene for friluftslivets gleder! Men turen blir kostbar for de som må kjøpenytt telt, sovepose, kano, ski og annet utstyr. Samtidig har mange frivillige organisasjoner flott utstyr som er krevende å oppbevare og vedlikeholde. Frilageret tar vare på speideres og andre friluftsorganisasjoners utstyr og låner det ut til de som vil på tur.

Via “nettbutikken” kan organisasjoner, skoler, bedrifter og andre booke utstyr og hente på et pick up-point i nærheten. Tilbudet ble først etablert i Stavanger og lanseres i disse dager i Haugesund. Frilageret ønsker å vokse til flere regioner og sikter særlig på Bergen og
Kristiansand. Prospera skal hjelpe Frilageret med en skaleringsplan for å etablere en nasjonal ordning på sikt.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen SR-bank

Prospera-prosjektet

Frilager Stavanger trenger Prosperas hjelp til å skalere Frilager til andre kommuner/regioner for å etablere en nasjonal ordning på sikt.

Prospera-team

  • Cecilie Drange
  • Pål Oftedal
  • Sara Sahara
  • Hildur Sahlman Taksdal
  • Erling Reilstad
  • Penny Marie Nicolaysen
  • Rita Grødeland