Frilageret

Stavanger Turistforening, Vesterlen Speiderkrets, Ryfylke Friluftsråd og Jæren Friluftsråd har gått sammen om å lage en felles sentral for lagring og utlån av friluftsutstyr. Prosjektet heter Frilageret.

Pro bono-prosjektet gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Pro bono-prosjektet

Prospera-teamet utarbeidet forslag til driftsmodell, et utkast til avtale mellom Stavanger turistforening, Jæren friluftsråd, Ryfylke friluftsråd, Vesterlen speiderkrets og en redegjørelse for under hva slags organisasjonsform Frilageret burde etableres.

“Som frivillige organisasjoner er det lett å gå seg vill i lover og regler som gjelder også for oss når vi driver en økonomisk virksomhet. Ved etableringen av Frilageret fikk vi verdifull hjelp i en grundig redegjørelse for juridiske og skattemessige spørsmål, og hjelp til å velge organisasjonsform som passer til den planlagte virksomheten. På denne måten har Prospera vært fødelshjelper til hele virksomheten som skal gi mange tilgang på utstyr til rike friluftsopplevelser i mange år fremover.” Preben Falck , Stavanger Turistforening.

Bli en del av Prospera-nettverket!

Pro bono-team: Owe Hernes, Helge Monsen, Ntohnwi Wanzie, Henning Helgeland

Pro bono-team: Owe Hernes, Helge Monsen, Ntohnwi Wanzie, Henning Helgeland