Frivillighetens hus

Frivillighetens hus hjelper lokalsamfunnet
Frivillighetens Hus er et nyetablert senter i Moss. Målet er å skape et mer raust, aktivt og robust lokalsamfunn for alle innbyggerne, gjennom å tilrettelegge for og stimulere til frivillig arbeid og innsats.

Vi hjalp dem med driftsmodell
Prospera utviklet strategi for å oppnå bærekraftig økonomi.

“Å søke midler til å få igangsatt og gjennomført ulike aktiviteter og prosjekter er en viktig og helt nødvendig del av det å jobbe med frivillighet. Men noen ganger er det ikke kun penger som er det aller viktigste for at et prosjekt skal lykkes, men derimot kunnskap og faglige råd og veileding, spesielt innen de områdene hvor vi ikke selv innehar kompetanse som markedsføring og strategi.

Det har vært både inspirerende og lærerikt å få jobbe tett på teamet/prosjektleder. Et veldig godt utgangspunkt for det videre arbeidet med å utvikle Frivillighetens Hus.” Cathrine Aasen Roksvåg, ansvarlig for Frivillighetens Hus Moss.

Bli en del av Prospera-nettverket!

moss-team

Pro bono-team: Vibeke Weibell Eliassen, Finn Grønseth, John Bilek, Eli Uttakleiv, Ivar Listerud, Elisabeth Andenæs Torp.