Frivillighetens hus

Frivillighetens hus hjelper lokalsamfunnet
Frivillighetens Hus er et nyetablert senter i Moss. Målet er å skape et mer raust, aktivt og robust lokalsamfunn for alle innbyggerne, gjennom å tilrettelegge for og stimulere til frivillig arbeid og innsats. Huset er en gave fra Moss kommune og etableringen gjøres av et interimsstyre bestående av representanter fra frivillige og ideelle organisasjoner i Moss. Pro bono-oppdraget er innvilget etter søknad sendt av frivillighetskoordinatoren, som jobber i Kirkens Bymisjon.

Vi hjalp dem med driftsmodell
Prospera utviklet en driftsmodell for bærekraftig økonomi.