Frivillighetens hus

Frivillighetens hus hjelper lokalsamfunnet
Frivillighetens Hus er et nyetablert senter i Moss. Målet er å skape et mer raust, aktivt og robust lokalsamfunn for alle innbyggerne, gjennom å tilrettelegge for og stimulere til frivillig arbeid og innsats. Huset er en gave fra Moss kommune og etableringen gjøres av Kirkens Bymisjon.

Vi hjalp dem med driftsmodell
Prospera utviklet en driftsmodell for bærekraftig økonomi.