Frivillighetsreise Meta

Tre Prospera-team har vært ute i felt og designet brukersentrerte frivillighetsreiser for tre ulike organisasjoner. Nå skal dette materialet sys sammen og danne en roadmap som skal deles fritt med alle frivillige organisasjoner.

Målet er at flere eldre skal finne frivillighet attraktivt og bidra direkte inn til økt samfunnsnytte for organisasjonene.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Oslo Kommune.

Prospera-prosjektet

Målet for prosjektet er å skape enda bedre frivillighetsopplevelser for eldre frivillige.

Med utgangspunkt i leveransene fra tre Prospera-team (prosjekt for Norske Sanitetskvinner Oslo, Tryggehetspatruljen og Prospera), skal teamet lage en roadmap som skal deles fritt med alle frivillige organisasjoner.

Roadmapen skal ha fokus på frivillighetsreisen fra et brukersentrert perspektiv og løfte fram hvordan de viktigste interaksjonspunktene mellom organisasjonen og de frivillige kan utvikles.

Prospera-team

  • Adele Flakke Johannessen
  • Stig Nicolaisen
  • Hege Marthe Cordt-Hansen
  • Lise Andresen
  • Preben Naustdal Giving
  • Tor Andre Wigmostad
  • Eli Haugerud
  • Linda Sjursen