Geitmyra Credo

Geitmyra Credo

Både matsvinn og dårlig kosthold er økende problem i verden. Geitmyra matkultursenter skal bidra til at så mange barn og unge som mulig blir glade i mat som gjør dem godt! Geitmyra Credo er det fjerde Geitmyra senteret og ligger på Lilleby i Trondheim. Det drives sammen med Restaurant Credo, som lager fantastisk mat- med mening. Geitmyra Credo lærer barn og ungdommer å lage sunn, bærekraftig og god mat. Tilbudet er basert på erfaringer fra de andre sentrene, samtidig som det er tilpasset det unike for regionen. Prospera skal hjelpe med bærekraftig økonomi. 

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

Geitmyra Credo mottar i dag tilskudd fra stiftelser, kommune og fylkeskommune, men dette er ikke nok til å sikre en bærekraftig fremtidig økonomi. Prosjektmålet er å finne alternative inntektsstrømmer, samtidig som verdigrunnlaget for stiftelsen beholdes. Leveransen inkluderer:

  1. Analysere dagens drift inkludert en SWOT og break-even analyse. 
  2. Kartlegge potensielle alternative forretningsmodeller og finansielle partnere, vurdere fordeler og ulemper ved disse. Relevante verktøy kan være Business Model Canvas og Interessentanalyse
  3. Anbefale en forretningsplan med en prioritert handlingsplan.

Ønsket kompetanse i teamet

Prosjektleder, økonomi, forretningsutvikler, organisasjonsutvikler, management consultant, prosjektmentor


Meld din interesse for prosjektet her!

 

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Trondheim
  • Oppstart: Februar 2022
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet god støtte fra Prosperas administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 12900 konsulenter fra ledende norske selskaper