Geitmyra Matkultursenter for barn

Prosjektet Læringsrik mat startet i 2018, og jobber for at barn og unge skal oppleve gleden ved å lage og spise mat som gjør dem godt.

Geitmyra Matkultursenter ønsker at maten på AKS/SFO skal få et skikkelig løft og de tror på at matglede og kunnskap skaper endringer. Derfor vil de hjelpe både ansatte og barna til å øke kunnskaps-og ferdighetsnivået innen matlaging.

Prosjektet Læringsrik Mat skal vise hvordan man kan lage god og sunn mat som holder budsjettet og passer inn i hverdagen på AKS/SFO.

I dag er over 160.000 barn på skolefritidsordning i Norge. Prospera skal hjelpe med Porteføljestrategi.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

Geitmyra har utført prosjektet Læringsrik Mat gjennom AKS/SFO.

Deres erfaring så langt viser at for å få til varig endring av skolens mat-tilbud, er det kritisk at ledelsen på skolen er med på initiativet. Derfor ønsker Geitmyra å gå mer aktivt inn mot å få forankring hos skoleledelsen når Geitmyra nå skal ekspandere prosjektet til flere skoler.

For å lykkes med dette har Geitmyra behov for en god porteføljestrategi. Porteføljestrategien må ta hensyn til at ulike skoler har ulike utfordringer å løse.

Så langt har Geitmyra utført kurset hos ti Oslo-skoler. Disse skolene har fått tjenesten Læringsrik Mat gratis.

Vårsemesteret 2020 har vi med en skole i Bærum, som er første pilot skole som nå betaler for tjenesten Læringsrik Mat.

Pro bono-team

  • Hilde Kristin Sagedahl Underthun
  • Fredrik J. Hansen
  • Destina Ster
  • Marianne Otterdahl Møller
  • Johannes Kjernlie
  • Mai Phan
  • Rebekka Buvik Myrtveit