Gi Gaven Videre

I dagens samfunn er stadig flere frustrerte over forbrukersamfunnet.

De globale klimautfordringene gjør et høyt og økende konsum uforsvarlig. Innsikt i globale forskjeller, men også utsatte grupper i Norge, gjør at mange ønsker å hjelpe.

Gi Gaven Videre er en digital løsning for å kunne gi meningsfylte gaver på en bærekraftig måte. Løsningen vil gjøre det mulig å lage digitale gavekort, der mottaker får gleden av å gi verdien videre til et godt formål.

Dette kan være alt fra globale og nasjonale hjelpeorganisasjoner til lokale innsamlinger. Prospera skal hjelpe Gi Gaven Videre med salgsstrategi opp mot bedriftsmarkedet.

Prospera-prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebanken Vest.

Prospera-prosjektet

Hovedmålgruppen til Gi Gaven Videre er bedriftsmarkedet. Bedriftene kjøper gavekort til sine ansatte, spesielt i julehøytidsesongen. Gi Gaven videre ønsker å nå ut til bedrifter som setter bærekraft i fokus og som ønsker å ta sin del av samfunnsoppdraget.
Prospera-teamet hjelper Gi Gaven Videre med salgsstrategi opp mot bedriftsmarkedet slik at flere bedrifter får høre om den digitale løsningen. Kommunikasjon opp mot bedrifter vil være på tre nivåer: 1) Daglig leder (hvor formidling om bærekraft er sentralt), HR (hvordan den digitale løsningen skal brukes og fokus på hvor enkelt det er å bruke den) og 3) De ansatte i bedriftene (formidle klart hva den enkelte kan bruke gavekortet til)

Bli en del av Prospera-nettverket

Prospera-team

  • Pro bono-prosjektleder Leila Santana
  • Pro bono-konsulent Trude Falkenberg
  • Pro bono-konsulent Knut Sundfjord
  • Pro bono-konsulent Cecilie Wilson Ramstad
  • Pro bono prosjektmentor Anne Kathrine Torvund
  • Pro bono-konsulent Kristina Austrheim Bakke

Prospera-teamet