Give a job

Give A Job ønsker at flere skal ansette de med “rare navn” og mener at nøkkelen til inkludering ligger i nettverk. At vi kjenner hverandre, ser bak både navn og CV er veien til et mer åpent arbeidsliv som slipper inn ressursene som nå så altfor ofte blir stående på utsiden.

Give a Job er en inkluderingsarena, der hvert arrangement har et mål om å skape flere titalls sosiale koblinger og jobbintervjuer.

Arrangementet er bygget opp som en utvidet jobbmesse som inkluderer en 3-retters internasjonal middag og førsteklasses underholdning.

Så langt har Give Job vært i 10 byer, og ca 5000 personer har vært på Give a Job arrangementer rundt om i landet.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

Give A Job er etablert og driftet på frivillig innsats. Etterspørselen er stor og voksende. Give A Job har derfor ansatt sin første ressurs i en deltidsstilling. Målet er nå å skape en bærekraftig økonomi. Som et ledd i dette utarbeidet Prospera-teamet en salgsstrategi frem mot 2022. Leveransene inkluderer:

  • Kartlegge Give A Jobs tilbud, brukere og kunder.
  • Basert på Give A Jobs behov og kapasitet: definere salgsmål per år frem til 2022.
  • Designe salgspakkene Give A Job bør fokusere på. Dette inkluderer en beskrivelse av produktet, rådgi i prissettingen av tjenestene samt salgsargumenter tilpasset kunden. Disse oppsummeres i en presentasjon Give A Job kan bruke eksternt.

Bli en del av Prospera-nettverket!

Prospera-teamet

  • Pro bono-prosjektleder Kirsten Jørgensen
  • Pro bono-konsulent Aud Marit Wegger
  • Pro bono-konsulent Ana Maria Vasquez Røsjø,
  • Pro bono-konsulent Christine S. Pichler
  • Pro bono-konsulent Mai Phan
  • Pro bono prosjektmentor Øyvind Fosse