Grønt arrangement

Grønt arrangement

Norge har satt et mål om å redusere klimautslipp med 50 prosent innen 2030. For at vi skal nå målet må alle jobbe sammen: både myndigheter, bedrifter, enkeltpersoner og ideelle organisasjoner. Norges Fotballforbund ønsker å være en proaktiv aktør i bærekraftsarbeidet i idretten og ta ansvar for miljøavtrykket fra egne arrangement. Det siste året har NFF Sogn og Fjordane arbeidet med et pilotprosjekt for å utvikle mer miljøvennlige fotballarrangement. Fotballarrangementer involverer mange mennesker og er relativt like i struktur, og er derfor et godt sted å starte bærekraftsarbeidet. NFF Sogn og Fjordane har 12.000 medlemmer fordelt på 70 klubber og er 1 av 18 fotballkretser i Norges Fotballforbund. Kretsen arbeider for fotball og futsal sin utvikling og bidrar til fysisk aktivitet, inkludering, likestilling og utdanning i kretsen. Prospera skal hjelpe med å utvikle en veileder for grønne fotballarrangement.
Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane. 

Prospera-prosjektet

I tett samarbeid med to pilotklubber (IL Jotun og Florø SK) har NFF Sogn og Fjordane utarbeidet et rammeverk med relevante tiltak for mer miljøvennlige fotballarrangement. De har sett på gjennomførbare og enkle tiltak innen innkjøp, transport, mat og servering, avfall og energi, og vil gjennom disse tiltakene kunne sertifisere arrangement med kvalitetsstempelet “Grønt arrangement”. Konseptet er nå klart for lansering, og NFF Sogn og Fjordane ønsker i den sammenheng hjelp til å konkretisere hva dette innebærer for den enkelte arrangør gjennom en veileder for grønne fotballarrangement. Formålet med prosjektet er å forklare til arrangørene på en enkel og engasjerende måte hvordan de kan tenke grønt på sine arrangement. Etter prosjektet kan veilederen brukes videre som inspirasjon i andre idretter og kretser. Bruk gjerne Sogn og Fjordenes “Grønn Festival” og Prosperas “Bærekraftskokebok” som inspirasjon. 

Prospera-teamet skal lage en veileder for grønne fotballarrangement som skal anvendes av arrangører. Veilederen skal: 

  • Bygge på NFF Sogn og Fjordane sitt rammeverk med relevante tiltak 
  • Konkret vise hvordan arrangørene kan ta konseptet i bruk og hvordan de kan inkludere arrangementets deltakere i arbeidet
  • Kartlegge tiltakenes innhold og ressursbehov og prioritere tiltakene etter kost/nytte
  • Synliggjøre krav for å bli “Grønt arrangement” og verdien av å få kvalitetsstempelet

Ønsket kompetanse i teamet

Prosjektleder, kommunikasjon, grafisk designer, tekstforfatter, bærekraft, rekruttering/HR, prosjektmentor

Meld din interesse for prosjektet her!

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Digitalt/nasjonalt
  • Oppstart: Mars
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats. Våre prosjekter holdes innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet får god støtte fra Prosperas administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1200 konsulenter fra ledende norske selskaper