Gulljazz

Gulljazz arrangerer fullskala jazzfestivaler på sykehjem i tilknytning til etablerte jazzfestivaler i Norge. Målgruppen er beboere på sykehjem med gjester samt eldre hjemmeboende i festivalbyen. Festivalen foregår i en stor teltrigg på vertssykehjemmets uteområde.

Gulljazz samarbeider i dag med Maijazz i Stavanger, Jazzfest i Trondheim, Kongsberg Jazzfestival, Moldejazz og Oslo Jazzfestival og de respektive kommuner.

PRO BONO-PROSJEKTET

Prospera-teametmed lederen gjennomførte en kartlegging av hvilken kompetanse som er relevant for Gulljazz sitt styre. På grunnlag av utarbeidede kompetanseprofiler ble disse rollen utlyst, og teamet hjalp til med rekruttering og sammensetting av Guljazz´nye styre.

“Prospera hjalp Gulljazz å sette sammen et styre av svært kompetente engasjerte mennesker. Gulljazz har med dette det aller beste utgangspunkt for å bli et bærekraftig festivaltilbud til de aller eldste i Norge. Jeg er glad for å være i et miljø hvor man rett og slett har lyst til å hjelpe til. Det er en verdi vi må løfte og hegne om! Tusen takk for hjelpen!” -Birgit Skogen. Daglig leder i Gulljazz.

Bli en del av Prospera-nettverket!