Gulljazz

Gulljazz arrangerer fullskala jazzfestivaler på sykehjem i tilknytning til etablerte jazzfestivaler i Norge. Målgruppen er beboere på sykehjem med gjester samt eldre hjemmeboende i festivalbyen. Festivalen foregår i en stor teltrigg på vertssykehjemmets uteområde.

Gulljazz samarbeider i dag med Maijazz i Stavanger, Jazzfest i Trondheim, Kongsberg Jazzfestival, Moldejazz og Oslo Jazzfestival og de respektive kommuner. Målet er å bli et landsdekkende festivaltilbud for Norges eldste. Gulljazz er medlem av Norsk Jazzforum.

PRO BONO-PROSJEKTET:

Et HR-team skal sammen med lederen til Gulljazz finne ut av hva slags kompetanse som er hensiktsmessig å ha i Gulljazz sitt styre. Deretter skal teamet lyse ut disse rollene eksternt og i Prospera-nettverket med mål om å sette sammen et godt styre for Gulljazz