Gulset Nærmiljøsenter

Gulset Nærmiljøsenter

Gulset Nærmiljøsenter er frivilligsentralen for bydel Gulset/Skotfoss i Skien kommune. Barnefattigdom og utenforskap er store samfunnsutfordringer i denne bydelen. Nærmiljøsenterets visjon er at Gulset skal bli nasjonalt kjent som forbilde på den varme bydelen – det beste sted å vokse opp, bo og bli gammel. Nærmiljøsenteret skaper samarbeid mellom innbyggere, frivillige organisasjoner og det offentlige som i fellesskap utvikler tiltak som bidrar til å skape “den varme bydelen”. Nærmiljøsenterets aktiviteter fokuserer på inkludering og integrering blant barn, ungdom, familier og seniorer.

Bli med på innsiden av Gulset Nærmiljøsenter i denne videoen!

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Prospera-prosjektet

Våren 2020 gjennomførte Prospera et prosjekt for Gulset Nærmiljøsenter der en av anbefalingene var å tydeliggjøre det viktige arbeidet senteret gjør med fokus på de “gode historiene”.   Målet for dette prosjektet er å synliggjøre effekten av Nærmiljøsenterets virksomhet.

Teamet skal :

  • Kartlegge og formulere tydelig senterets samfunnsnytte, både kvalitativt og kvantitativt, med sideblikk til FNs bærekraftsmål 10, 11 og 17 som Gulset Nærmiljøsenter prioriterer fokus på
  • Konkretisering av Gulset Nærmiljøsenter sitt tilbud og det unike ved dette .  Teamets skal vise resultatene innenfor prioriterte bærekraftsmål
  • Foreslå hvordan de i fremtiden kan måle og konkretisere fremtidig innsats
  • Utarbeide en presentasjon som highlighter funnene

Ønsket kompetanse i teamet:

Prosjektleder, samfunnsviter, sosiolog, samfunnsgeograf, eller erfaring med monitorering, prosjektevaluering eller dokumentasjon av samfunnseffekt, samfunnsøkonom, prosjektmentor

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Oslo
  • Oppstart: Januar 2021
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet får god støtte fra Prosperas administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1000 konsulenter fra ledende norske selskaper


Send en e-post eller ring en av oss: 
Lene lene@prosperastiftelsen.no, (92 16 06 95), Magnus, magnus@prosperastiftelsen.no, (41 62 11 34) eller Stein Ove, stein.ove@prosperastiftlsen.no (90 69 02 81)