Gulset nærmiljøsenter

Gulset Nærmiljøsenter er frivilligsentralen for bydel Gulset/Skotfoss i Skien kommune.

Barnefattigdom og utenforskap er store samfunnsutfordringer i denne bydelen. Nærmiljøsenterets visjon er at Gulset skal bli nasjonalt kjent som forbilde på den varme bydelen – det beste sted å vokse opp, bo og bli gammel.

Nærmiljøsenteret skaper samarbeid mellom innbyggere, frivillige organisasjoner og det offentlige som i fellesskap utvikler tiltak som bidrar til å skape “den varme bydelen”.

Nærmiljøsenterets aktiviteter fokuserer på inkludering og integrering blant barn, ungdom, familier og seniorer. Prospera skal hjelpe med salgsstrategi for stabil driftsfinansiering opp mot næringslivet.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Prospera-prosjektet

Ut 2020 mottar Gulset Nærmiljøsenter lønnstilskudd fra Staten som sammen med kommunale midler har vært Gulsets mest stabile finansieringskilde.

Nå planlegger organisasjonen hvordan de kan sikre seg en stabil og bærekraftig finansiering fra 2021, med spesielt fokus på potensialet for finansiering fra næringslivet.

Pro bono-teamet

  • Johann Apeland Haugen
  • Katarina S. Bråthen
  • Tania Ripoll
  • Johanne Birgitte Møller
  • Mats RydningenPetter Stavnem
  • Thomas Aleksander Timm Stensrud
  • Are Rasmussen

Prospera-team