Guttas Campus 2019

Guttas Campus skal bidra til at flere gutter fullfører videregående skole. Dette gjør de gjennom en innovativ sommerskole med to års oppfølging av mentorer i etterkant.

Pro bono-prosjektet

Guttas Campus trengte hjelp til å rekruttere mentorer. Dette er en essensiell del av programmet og dets suksess for deltakerne.

Teamet har gjennomgått kriteriene for mentorer, identifisert kandidater, intervjuet disse og gitt sine anbefalinger til Guttas Campus. Endelig screening og kontraktsinngåelse er foretatt av Guttas Campus.

Pro bono-prosjketet er gjennomført i samarbeid med Eivind Astrups Allmennyttige stiftelse.

Bli en del av Prospera-nettverket!

Prospera-teamet

  • Pro bono-prosjektleder Jens Petter Mathiesen
  • Pro bono-konsulent Anita Moen
  • Pro bono-konsulent Maj Britt Andersen
  • Pro bono-konsulent Mabroor Kapur
  • Pro bono-ressurs Geir Larsen
  • Pro bono-prosjektmentor, Hanne Galteland