Guttas Campus

Guttas Campus skal bidra til at flere gutter fullfører videregående skole. Dette gjør de gjennom en innovativ sommerskole med to års oppfølging av mentorer i etterkant.

Pro bono-prosjektet

Guttas Campus trengte hjelp til å rekruttere mentorer. Dette er en essensiell del av programmet og dets suksess for deltakerne.

Teamet har gjennomgått kriteriene for mentorer, identifisert kandidater, intervjuet disse og gitt sine anbefalinger til Guttas Campus.Endelig screening og kontraktsinngåelse er foretatt av Guttas Campus.

Pro bono-prosjketet gjøres i samarbeid med Eivind Astrups Allmennyttige stiftelse.

«Prosperateamet har hjulpet Guttas Campus med å engasjere 32 mentorer til 32 gutter som skal fullføre en intensiv læringscamp sommeren 2018. Mentorene skal følge guttene i et og et halvt år etter campus.

Prospera har tatt mot søknader og intervjuet kandidatene, og de har overlevert en liste med anbefalte personer til oss som skal drive Guttas Campus.

Uten deres innsats hadde vi neppe kommet i mål med denne viktige delen av konseptet vårt. Tusen takk for god innsats og stort engasjement». -Omar Mekki, Leder av Guttas Campus.

Bli en del av Prospera-nettverket!

TAKK for et fantastisk samarbeid Fredrik Treider Kristian Hulmose Nørgaard Per Tronsmo Svenning Torp Omar Mekki Inger-Lise Myklestu Eleni Simeou Askim Hanne Galteland Kjell-André Steffensen Trude Falck Bjånes Alex Hsi

Pro bono-team: Fredrik Treider, Kristian Hulmose Nørgaard, Inger-Lise Myklestu, Eleni Simeou Askim, Hanne Galteland, Kjell-André Steffensen, Trude Falck Bjånes, Alex Hsi.