Halden Kunstforening

Halden Kunstforening er en frivillig organisasjon å fremme interesse for kunst og kunsthåndverk i Halden med utstillinger, foredrag og andre aktiviteter.

Kunst er en av bærebjelkene som har formet vår felles moderne kultur. For å formidle og videreføre dette til kommende generasjoner må Halden Kunstforening nå den yngre målgruppen.

Gjennom satsingen U30 og ulike prosjekter ønsker kunstforeningen å engasjere flere ungdommer og unge voksne i Halden. De ønsker å nå ungdommer som ønsker å utfolde seg kreativt og som i dag ikke omfattes av noen av de lokale fritidstilbudene.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Prospera-prosjektet

Hvordan ser en kunstforening ut der unge kunstnere finner sin naturlige plass? Prospera-teamet skal gjennomføre en grundig målgruppe-undersøkelse.

Undersøkelsen blir en viktig del av foreningens arbeid med å tiltrekke seg unge samt å utforme aktiviteter og prosjekter tilpasset deres ønsker.

Leveransen inkluderer en dyp forståelse av hvem de unge er, hvordan de best nåes samt mulighetene og utfordringene denne målgruppen gir Halden Kunstforening.