Halden Kunstforening

Halden Kunstforening er en frivillig organisasjon å fremme interesse for kunst og kunsthåndverk i Halden med utstillinger, foredrag og andre aktiviteter.

Kunst er en av bærebjelkene som har formet vår felles moderne kultur. For å formidle og videreføre dette til kommende generasjoner må Halden Kunstforening nå den yngre målgruppen.

Gjennom satsingen U30 og ulike prosjekter ønsker kunstforeningen å engasjere flere ungdommer og unge voksne i Halden. De ønsker å nå ungdommer som ønsker å utfolde seg kreativt og som i dag ikke omfattes av noen av de lokale fritidstilbudene.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Prospera-prosjektet

Hvordan ser en kunstforening ut der unge kunstnere finner sin naturlige plass? Prospera-teamet skal gjennomføre en grundig målgruppe-undersøkelse.

Undersøkelsen blir en viktig del av foreningens arbeid med å tiltrekke seg unge samt å utforme aktiviteter og prosjekter tilpasset deres ønsker.

Leveransen inkluderer en dyp forståelse av hvem de unge er, hvordan de best nåes samt mulighetene og utfordringene denne målgruppen gir Halden Kunstforening.

Prospera-team

  • Cecilie Rive Kitterød
  • Anne-Cathrine Sandø
  • Anne Gaupen Berg
  • Jenny Melum
  • Adrian Forbord
  • Bjørn Tore Schulstad
Halden Kunstforening