Håp Kompetansesenter | Oslo

Håp Kompetansesenter

Å flytte til et fremmed land uten å vite hvilke rettigheter man har eller hva som er forventet av en kan være krevende. I en foreldrerolle kan man føle seg spesielt sårbar feks mhp hva som forventes i barneoppdragelse. I en slik situasjon er en trygg arena hvor man kan lære og snakke om sine utfordringer og finne håp for fremtiden viktig. Håp Kompetansesenter jobber for å gi barn, ungdom og foreldre fra innvandrerfamilier fra Bydel Gamle Oslo en bedre hverdag. De veileder foreldre i barneoppdragelse, besøker ungdom i fengsel, arrangerer aktiviteter for barn og unge og holder kurs for ungdom innen blant annet kriminalitetsforebygging og demokrati. I tillegg har de hittil gitt sommerjobb til 75 ungdommer. Prosperastiftelsen skal hjelpe dem med organisasjonsutvikling.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

 

Pro bono-prosjektet

Håp Kompetansesenter er under omorganisering da de har mistet en viktig medarbeider, mye av driften avhenger av daglig leder og all innsats gjøres på frivillig basis. Per i dag har de ingen medlemmer og fungerer som en forening. De trenger hjelp til organisering og struktur. Målet for prosjektet er å kunne få mer profesjonelle rammer rundt sitt tilbud og bli en mer stabil organisasjon som folk ønsker å være med i og støtte. I tett samarbeid med Håp Kompetansesenter skal teamet se på hvilke muligheter som finnes innenfor organisasjonsutvikling. Prospera-teamet skal: 

  1. Kartlegge dagens organisasjonsstruktur gjennom en SWOT-analyse.
  2. Kom med forslag til forbedringer av organisasjonsstrukturen. Noen aktuelle elementer kan være: medlemmer eller ikke, organisasjonsform, organisering av styret, utbedre visjon, formål og vedtekter, arbeidsoppgaver og rollebeskrivelser og andre nødvendige endringer. 
  3. Lage en prioritert handlingsplan for 2023 med konkrete anbefalinger for profesjonalisering av Håp Kompetansesenter.

 

Pro bono-teamet:

Håp Kompetansesenter

  • Pro bono-prosjektleder Christoffer Bouwer
  • Pro bono-konsulent Petter Knudsen
  • Pro bono-konsulent Ina Alexandra Toverud
  • Pro bono-konsulent Kamilla Kvåle
  • Pro bono-prosjektmentor Oddny Svergja