Håpets Katedral

Håpets Katedral

I det maritime miljøet på Isegran i Fredrikstad, er det i ferd med å vokse opp et 120 m2 stort byggverk. Det er Håpets katedral, som bygges av plast vi mennesker har kastet i havet. Prosjektet ønsker å mobilisere mot ødeleggelse av havet ved å bygge og drifte Håpets katedral, et flerreligiøst og bærekraftig kunstprosjekt. Håpets katedral skal gjennom sin virksomhet sikre både sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Håpets katedral skal transformere vondt til godt og vise at det skapes håp når vi samarbeider. Sommeren 2021 fullføres byggverket, og plastkatedralen vil seile til nye havner, i og utenfor Norge, for å spre sitt budskap. Prospera skal hjelpe med kommunikasjonsstrategi. 

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Prospera-prosjektet

Håpets katedral  står foran store forandringer nå som de er ferdig med byggingen og går over i driftsfasen. Organisasjonen skal gå fra å være et engasjerende lokalt prosjekt til å bli kjent i hele landet. For å lykkes med det ønsker HK å nå ut til næringsliv og myndigheter. Håpets Katedral har i dag mange viktige støttespillere, bl.a. 24 ambassadører (deriblant Mette Marit og Nina Jensen), en faglig ressursgruppe, samt en gruppe frivillige som har lagt ned flere tusen timer med arbeid for prosjektet. 

Håpets katedral skal ha hjemmehavn i Fredrikstad, men vil også reise rundt og skape viktige møter og samtaler mellom mennesker. Håpets Katedral ønsker å nå bredt ut for å skape engasjement og oppmerksomhet rundt prosjektets visjon, og Prospera skal hjelpe ved å utvikle en kommunikasjonsstrategi for overgangsfasen til etablering. 

Teamet skal:

 • Konkretisere nøkkelmålgruppene Håpets katedral ønsker å nå ut til i nær dialog med prosjektmottaker.
 • Lage engasjerende narrativ om Håpets katedral som synliggjør prosjektets potensiale og verdi for samfunnet, rettet mot identifiserte nøkkelmålgrupper. 
 • Undersøke hvordan støttespillere kan brukes og organiseres strategisk for å kommunisere ut.
  – Kartlegge Håpets katedral sitt nettverk av støttespillere og hvordan de kan og ønsker å bidra for å heve Håpets katedral sin profil. Dette gjøres gjennom spørreundersøkelse og intervju av tre utvalgte ambassadører.
  – Anbefale hvordan HK kan bygge videre på eksisterende nettverk av støttespillere og videreutvikle det, gjennom f.eks. venneforening og/eller organisert ambassadørprogram.

Ønsket kompetanse

Prosjektleder, kommunikasjon, creative directors, markedsføring, tekstforfatter, nettverksbygger, prosjektmentor

 

Nøkkelinfo

 • Arbeidssted: Fredrikstad
 • Oppstart: Januar
 • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
 • Teamet god støtte fra Prosperas administrasjon
 • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 900 konsulenter fra ledende norske selskaper

Vil du delta i prosjekt for Håpets Katedral?  Send en e-post eller ring en av oss: 
Lene, lene@prosperastiftelsen.no, (92 16 06 95), Magnus, magnus@prosperastiftelsen.no, (41 62 11 34) eller Stein Ove, stein.ove@prosperastiftlsen.no (90 69 02 81)