Hjelpekilden

Å bryte med et religiøst miljø med negativ sosial kontroll og æreskultur kan være en tung, utfordrende, og enkelte ganger dramatisk opplevelse. Man bryter ikke bare med en tro, men ofte også med familie, venner og hele nettverk.

Mennesker som er oppvokst i lukkede religiøse miljøer står alene og på bar bakke, mange opplever psykiske uhelse, utenforskap og faller utenfor arbeidsmarkedet. Hjelpekilden støtter de som av forskjellige grunner ikke lenger vil leve innenfor en bestemt trosretning.

De knytter kontakt mellom mennesker som har levd med de samme problemene, og gir kompetanse og kunnskap til helsestasjoner, lærere, barnevern og andre instanser.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebank 1 stiftelsen Østfold Akershus.

Prospera-prosjektet

Prospera-teamet skal hjelpe med kommunikasjon. Teamet skal beskrive hvilken samfunnsnytte Hjelpekilden bidrar med. Leveransen vil være et viktig grunnlag for å sikre langsiktig og forutsigbar finansiering av driften.

Prospera-team

  • Seyran Khalili
  • Vibekke Holme
  • Oddvar Meyer
  • Hanne Westerveld Jensen
  • Elisabeth Fjellvang Kristoffersen
  • Ann Christin Slettvold