Hjerte for Sandnes

Hjerte for Sandnes er en ideell organisasjon som handler om å ta initiativ. Om å gjøre byen til en bedre by å bo i, ikke bare for de velstående og de som lykkes, men for alle! For vanskeligstilte barnefamilier, for enslige, for rusavhengige, for innvandrerer, for alle!

Hjerte for Sandnes deler blant annet ut gratis matposer, klær/leker og barneutstyr til vanskeligstilte. I tillegg driver de også hjerteverksted, nettverkstreff, arbeidstrening, cafe osv.

Organisasjonen har vokst fort og har nå ansatt 2 nye medarbeidere samt at de har mange frivillige som bidrar. Organisasjonen har derfor etterhvert fått både lønnskostnader og lokaler som skal dekkes. Det er imidlertid usikkert fra år til år hva organisasjonen får inn av midler samt at det meste av midlene er øremerkede midler.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen SR-bank.

Prospera-prosjektet

Prospera teamet skal bistå Hjerte for Sandnes med hvordan organisasjonen kan sikre en langsiktig og forutsigbar økonomi.

Teamet vil analysere virksomheten og foreslå en strategi som vil gjøre det mulig å oppnå forutsigbarhet.

Prospera-team

  • Maria Endresen
  • Eli Nessa
  • Cristiana Caramihai
  • Steinar Mangersnes
  • Tom Grønås
  • Arnstein Torsvoll