Hjørgunn Gård – Økonomi

Hjørgunn gård er eid av Sanitetskvinnene, og har i en årrekke tatt i mot mennesker med særskilte behov i alle aldre.

Hjørgunn jobber med rehabilitering og terapi gjennom mestring, arbeidstrening og omgang med dyr.

De tilbyr blant annet terapiridning for funksjonshemmede, opplæring i en annen setting for barn som ikke finner seg til rette i klasserommet, praksis for personer utenfor arbeidsmarkedet, og et helt nytt tiltak for ungdom i ferd med å droppe ut av vgs.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus.

Prospera-prosjektet

Hjørgunn gård ønsker å optimalisere driften for å oppnå en mer stabil økonomisk situasjon. Prosjektets overordnede mål er å legge til rette for bærekraftig drift i tråd med organisasjonens samfunnsoppgave. Prospera-teamet analyserer virksomheten og foreslår tiltak for mer effektiv drift.

Bli en del av Prospera-nettverket!

Prospera-teamet

  • Pro bono-konsulent, Stine Elvira Syversen
  • Pro bono-konsulent, Lise Klippenberg Bø
  • Pro bono-konsulent, Lars Martin Mediaas
  • Pro bono-konsulent, Ann Elin Fagerland
  • Pro bono-prosjektmentor, Ingvild J B Stene