Hjørgunn Gård – Brukerundersøkelse

Hjørgunn gård er eid av Sanitetskvinnene, og har i en årrekke tatt i mot mennesker med særskilte behov i alle aldre.

Hjørgunn jobber med rehabilitering og terapi gjennom mestring, arbeidstrening og omgang med dyr.

De tilbyr blant annet terapiridning for funksjonshemmede, opplæring i en annen setting for barn som ikke  finner seg til rette i klasserommet, praksis for personer utenfor arbeidsmarkedet, og et helt nytt tiltak for ungdom i ferd med å droppe ut av vgs. Hjørgunn trenger nå Prosperas hjelp til å gjennomføre brukerundersøkelse.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

Hjørgunn gård har en rekke tilbud rettet mot ulike målgrupper. Formålet med prosjektet var å undersøke og dokumentere kvantitativt og kvalitativt verdien Hjørgunns tiltak skaper for sine brukere. Funnene ble oppsummert i en rapport og en presentasjon som kan benyttes opp mot eksterne partnere.

Prospera-team

  • Pro bono-konsulent Mona Sognlien
  • Pro bono-prosjektmentor, Ingvild J B Stene
  • Pro bono-prosjektleder Fredrik Brostrøm-Hansen
  • Pro bono-konsulent Petter Strandli
  • Pro bono-konsulent Erik Andreas Christensen
  • Pro bono-prosjektmentor, Merethe Slensvik Halvorsrød