Home-Start Familiekontakten

Har du barn selv? Da har du kanskje fått kjenne på hvor krevende småbarnsfasen kan være. Home-Start Familiekontakten (HSF) jobber for at alle foreldre i en utfordrende fase skal få støtten de trenger for å gi barna gode oppvekstvilkår.

Dette gjøres gjennom frivillige familiekontakter som kommer på ukentlige besøk til familien over et halvt år. HSF består av et nasjonalt kontor med 3 ansatte, 34 lokale avdelinger med 50 ansatte koordinatorer. HSF har over 700 frivillige, og hjelper i overkant av 1000 familier pr år.

Prospera-teamet skal hjelpe med kommunikasjonsstrategi.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

Home-Start ønsker å bli bedre kjent og få økt profilering rundt sin merkevare nasjonalt og lokalt. De lokale avdelingene driftes i samarbeid med ulike aktører. Drifterne kan være organisasjoner som Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon, stiftelser og kommuner.

Organisasjonen ønsker å vokse videre til flere kommuner, og å nå flere potensielle familier, frivillige og samarbeidspartnere.

Prospera teamet skal lage en overordnet nasjonal kommunikasjonsstrategi som hjelper HSF å synliggjøre sitt tilbud og nå ut til flere.

  • Kommunikasjonsstrategien skal løfte Home-Start sin synlighet, noe som er spesielt viktig gjennom de ulike lokale velrenommerte drifterne hvor Home-Start sin merkevare ikke kommuniseres tydelig nok i dag.
  • Utgangspunktet for kommunikasjonsstrategien vil være en kartlegging av best practice kommunikasjonsmetoder fra de ulike avdelingene og koordinatorene gjennom en spørreundersøkelse, i tillegg til samtaler med de ansatte ved det nasjonale kontoret.
  • Kommunikasjonsstrategien bør inkludere konkrete verktøy og retningslinjer som vil være enkle å ta i bruk på tvers av lokalavdelinger og det nasjonale kontoret.

Ønsket kompetanse:

Prosjektleder, markedsfører, kommunikasjon, strateg, tekstforfatter, erfaring med kvantitative spørreundersøkelser, prosjektmentor

Nøkkelinfo

Arbeidssted: Oslo
Oppstart: Januar 2021
Prosjektvarighet: 3 måneder, maksimalt 60 timer, kveldstid
Teamet får supportering fra Prosperas administrasjon
Teamet blir medlemmer av Prosperas nettverk for kompetansebasert frivillighet

Send en e-post eller ring en av oss: 
Lene lene@prosperastiftelsen.no, (92 16 06 95), Magnus, magnus@prosperastiftelsen.no, (41 62 11 34) eller Stein Ove, stein.ove@prosperastiftlsen.no (90 69 02 81)