I jobb

I Moss finnes en “bedrift” utenom det vanlige!
I jobb er Kirkens Bymisjons arbeidstilbud for vanskeligstilte personer som av ulike grunner står utenfor arbeidsmarkedet.

I jobb driver oppdragsvirksomhet der mennesker med ulike utfordringer får betalt dagsarbeid, felleskap og verdighet.

Bedriftene som kjøper arbeidskraft av I jobb får motiverte arbeidere, mangfold og mulighet til å ta aktivt samfunnsansvar.

I Jobb ser at muligheten for en dagslønn betyr svært mye både for enkeltmennesket, for familier og for hele samfunnet. I jobb har vokst fort og har mange motiverte arbeidere, nå er de klare for flere oppdrag.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus.

Prospera-prosjektet

I jobb tar oppdrag fra bedrifter, offentlige etater og privatpersoner. For å kunne tilby arbeid til alle som har behov trenger I jobb flere oppdrag. Prospera-teamet utvikler en salgsstrategi for I Jobb.

Bli en del av Prospera-nettverket!

Prospera-team

  • Pro bono-prosjektleder Lars Erik Hjorth
  • Pro bono-konsulent, Finn Grønseth
  • Pro bono-konsulent, John Bilek
  • Pro bono-konsulent, Einar Ronæs
  • Pro bono-konsulent, Bjørn-Inge Blomqvist
  • Pro bono-prosjektmentor Erik Borg Finnebraaten