Ida Eides Minnefond

Ida Eides Minnefond

Hvert år inntreffer 3700 hjertestanser utenfor sykehus i Norge. God tilgang til hjertestartere og kunnskap i befolkningen er avgjørende for å unngå at liv går tapt. Ida Eides Minnefond ble etablert etter den sjokkerende bortgangen av Ida Eide under Norgesløpet på Jessheim i 2018. Ida var i sitt livs form og hun var ung, frisk, aktiv og livsglad. Likevel døde hun uventet av hjertestans. 

Hjertestans kan ramme hvem som helst, og rask tilgang til en hjertestarter kan redde liv! Selv om ikke livet til Ida var til å redde, arbeider nå hennes nærmeste for å distribuere hjertestartere og kunnskap til idrettslag over hele landet. Stiftelsen har som formål å redde liv, og deler ut rundt 100 hjertestartere og kurs hvert år. Prospera skal hjelpe med en vekststrategi. Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

Arbeidet baseres i dag i stor grad  på frivillig innsats og etterspørselen etter hjertestartere og kurs er stor blant idrettslag i Norge. Minnefondet har fått en pangstart! Men for å sikre at organisasjonen forblir bærekraftig og kan vokse, skal Prospera-teamet utarbeide en anbefalt vekststrategi for de neste 3 årene. Leveransen inkluderer: 

  1. Hvor er vi: kartlegge økonomiske og organisatoriske deler av Minnefondet gjennom blant annet en SWOT-analyse.
  2. Hvor skal vi: Identifisere vekstmål for de tre kommende årene 
  3. Hvordan skal vi komme dit: Utarbeide en anbefalt vekststrategi med utgangspunkt i SWOT-analysen og vekstmålene. Kritiske strategiske dilemmaer bør synliggjøres. Vis hvordan økonomiske milepæler kan/bør settes for å nå målet.
  4. Handlingsplan for 2022 som viser hvordan strategien kan omsettes i aktiviteter.

Ønsket kompetanse i teamet

Prosjektleder, organisasjonsutvikling, strategi, forretningsutvikling, management consulting, prosjektmentor

Meld din interesse for prosjektet!

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Oslo
  • Oppstart: Slutten av august/begynnelsen av september 2021
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet god støtte fra Prosperas administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med nesten 1200 konsulenter fra ledende norske selskaper