Impact Hub Bergen

Impact Hub Bergen er en samarbeidsplass, der entreprenører og sosiale innovatører kommer sammen for å realisere ideer for et mer bærekraftig samfunn. De samler gode krefter og ideer for å gi grobunn for fremtidsrettet innovasjon, gjennom:

  • Fleksible kontorplasser og medlemsskap for alle som jobber for et bærekraftig samfunn.
  • Invitere til foredrag og tilrettelegge for at grundere og ildsjeler kan dele erfaringer og inspirere hverandre.
  • Et fellessted for mange som jobber alene (tilhørighet).
  • Nettverksbygging og kompetanseoverføring til og mellom sosialentreprenører.

Prosperas prosjekt
Bistå Impact Hub Bergen med å operasjonalisere strategien for vekst. Dette innbebærer i hovedsak organisering av drift i vekstfasen og en plan for posisjonering & kommunikasjon.

Bli en del av Prospera-nettverket!