Inkluderende idrettslag

Gjensidigestiftelsen og Prospera har gjennom flere år sett et økende behov for å gjøre idrett mer tilgjengelig for barn og unge.

Kjennskap til idrettskultur og en bedre tilnærming til barnets kontekst etter skoletid (sultent, uten hjelp til logistikk, behov for sportsutstyr og penger og manglende forståelse for viktighet av jevnlig og punktlig oppmøte er vanlige barrierer for deltakelse.) er viktige suksesskriterier, og de finnes det flere av! Det er flere klubber som har adressert dette lokalt og hatt stor suksess.

Nå ønsker vi i Gjensidigestiftelsen og Prospera at disse tiltakene skal møte hverandre og utveksle erfaringer, på denne måten kan vi identifisere en felles oppskrift andre klubber kan ta i bruk.

Prospera-teamet skal fasilitere tre strategimøter der sluttproduktet er en dokumentasjon på de ulike tiltakenes styrker og svakheter og muligheter for videre samarbeid og erfaringsutveksling.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

Prospera-teamet skal invitere til tre sesjoner der minimum fire av disse klubbene møtes og trekkes gjennom et strategisk seminar.

Seminaret skal inneholde SWOT-kartlegging i felleskap for å se hvordan de ulike tiltakene kan spille hverandre bedre, og spre deres innsikt og verktøy til andre klubber.

Bli en del av Prospera-nettverket!

Prospera-teamet

  • Terese Baadsvik
  • Ellen Lühr
  • Trine-Lise Lyng
  • Thomas Lahnthaler
  • Tina Steene